kullanici bilgilendirme

Değerli Kullanıcımız,
Taparam, ilk kez Bitcoin’le tanışan ve/veya sade bir arayüz ile Bitcoin almak/satmak isteyenler için, Türk Lirası ile kolayca Bitcoin alıp/satabilecekleri yeni internet sitesini 3 Mart 2020 tarihi itibarıyla kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Bildiğiniz üzere Temmuz 2019’da profesyonellere özel Taparam | PRO yayına girdi. Taparam | PRO’da kullanıcılarımızın emirleri doğrudan ilgili işlem çiftinde piyasa yapıcı veya piyasa alıcı olarak emir defterine girmek suretiyle gerçekleşmektedir. Gerçekleşen işlemler sonucunda kullanıcımızın son 30 günlük işlem hacmine bağlı olarak belirlenen komisyon oranı ile komisyon hesaplanmakta ve KDV dahil şekilde tahsil edilmektedir. Taparam | PRO’nun mevcut komisyon oranlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Yenilenen Taparam.com sitesi ve mobil uygulamasında ise Bitcoin alım/satım işlemlerinizi kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kullanıcılar tarafından verilen alım/satım işlemleri Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır (*). Bu sayede kullanıcılarımız BTC/TRY işlem çiftindeki farklı emir tipleri, derinlik, emir defterinde fiyat oynaklığı, işlem zamanlaması gibi konularla uğraşmadan hızla ve güvenle Bitcoin alabilmekte ve satabilmektedir. Bitcoin alım/satım işlemlerinizde işlem anında Şirketimiz tarafından belirlenen Bitcoin alım/satım fiyatları esas alınmaktadır. Kullanıcılarımızın ilettiği alım/satım emirleri Şirketimiz tarafından (Şirketimiz hesabından eşzamanlı olarak kullanıcı adına alım ve kullanıcıya satım) yerine getirilir. Yapılan bu alım/satım işlemlerinizde Şirketimiz herhangi bir şekilde kullanıcılarına karşı pozisyon almamaktadır.

Taparam.com sitesi ve Taparam Mobil uygulaması kullanıcılarına alım/satım ekranlarında belirtilen fiyatlar tamamen gösterge amaçlı olup, emriniz gösterge niteliğindeki bu fiyatlardan gerçekleşmeyebilir. Şirketimiz, Taparam.com sitesi ve Taparam Mobil uygulamasında piyasa, derinlik, likidite gibi riskleri yönetebilmek amacıyla Taparam | PRO’da kullanıcılar tarafından girilen emirler ve yapılan işlemler sonucunda oluşmuş fiyatları baz alır ve gösterge fiyatları oluşmuş fiyatlar üzerine Şirketimiz tarafından işlem anında belirlenen spread (alış-satış arasındaki fark) oranı uygulayarak belirler. Bununla birlikte, Şirketimiz işlemlerinizin gösterge fiyata yakın fiyatlardan gerçekleştirilmesini hedeflemekte olup, işlemlerin doğası gereği likidite, piyasa, derinlik ve fiyat riskleri bulunmaktadır. Bu risklere bağlı olarak gösterge fiyat ile işlemlerinizin gerçekleştiği fiyat arasında aleyhinize farklar oluşma riski bulunmakta olup, Taparam.com sitesi ve Taparam Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerinizi bu riski dikkate alarak yapmanız gerekmektedir.

Taparam.com sitesi ve Taparam Mobil uygulamasında Kullanıcılar yaptıkları işlemler için ayrıca herhangi bir komisyon ödemezler (**).

Taparam.com internet sitesi ve Taparam Mobil Uygulamasından Gerçekleştirilecek İşlemlere ilişkin İşleyiş Şart ve Koşulları
 • Kullanıcılar kriptopara alım/satım işlemleri sonucunda kar elde edebilecekleri gibi zarar etme riskleri de bulunmaktadır. Bu nedenle Kullanıcıların Şirketimiz (Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş./Taparam) nezdinde işlem yapmaya karar vermeden önce, kriptopara işlemlerine ilişkin riskleri araştırmaları ve tüm riskleri dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 • Kullanıcılar kriptopara alım-satım işlemlerinde karar alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden, ani fiyat değişimleri nedeniyle doğabilecek fiyat farkından veya gerçekleşen emirlerden kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı kar ve zarardan kendileri sorumludur.
 • Taparam.com internet sitesi ve Taparam mobil uygulamasında (işbu İşleyiş Şart ve Koşulları kapsamında ikisi birlikte “Taparam Kanalları” olarak anılacaktır.) Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek alım-satım işlemlerinde işlem anında Şirketimiz tarafından belirlenen kriptopara alım/satım fiyatları esas alınacaktır. Şirketimiz Kullanıcılar’ına karşı pozisyon almamakla birlikte, her zaman piyasa yapıcı olarak faaliyette bulunma hak ve yetkisine sahiptir. Bu halde, Kullanıcı’nın ilettiği alım veya satım emirleri karşı taraf olarak Şirketimiz tarafından (Şirketimiz hesabından kullanıcı adına alımı ve kullanıcıya satımı) yerine getirilir.Kullanıcı işlemleri, Taparam Kanalları’nda bilgilendirme amaçlı gösterilen gösterge niteliğindeki fiyattan gerçekleşmeyebilir, gösterge niteliğindeki fiyat ile Kullanıcı işlemlerinin gerçekleştiği fiyat arasında Kullanıcı aleyhine farklar oluşma riski bulunmaktadır.
 • Şirketimiz, Kullanıcılar tarafından verilen alım/satım emirlerinin, yapılan işlemlerin doğası gereği Taparam Kanalları’nda sunulan anlık ve/veya gösterge niteliğindeki fiyatlardan gerçekleştirileceğini hiçbir şekilde garanti veya taahhüt etmez.. Ani fiyat değişimleri dolayısıyla fiyat farkından doğan/doğabilecek kar ya da zarar tamamen Kullanıcılar’ın kendilerine ait olup, bundan dolayı Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcı’nın Taparam Kanalları yoluyla ilettiği alım veya satım emirleri Şirketimiz tarafından (Şirketimiz hesabından eşzamanlı olarak kullanıcı adına alımı ve kullanıcıya satımı) yerine getirilmektedir. Kullanıcı, vermiş olduğu alım/satım emrinin ilgili emrin gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. Gerçekleşmiş Kullanıcı emirleri iptal edilmez.
 • Şirketimiz Taparam Kanalları’nda Kullanıcı işlemlerinn gösterge niteliğindeki fiyata yakın fiyatlardan gerçekleştirilmesi için gerekli çabayı göstermeyi hedeflemekte ancak bu hususta herhangi bir garanti ve/veya taahhüt vermemektedir. Bu nedenle, Kullanıcılar’ımızın işlemlerinde işin doğası gereği likidite, piyasa, derinlik,fiyat ve benzeri risklerin bulunduğunu, bu risklere ve piyasadaki oynaklığa bağlı olarak alım/satımda gösterge niteliğindeki fiyat ile Kullanıcı işlemlerinizin gerçekleştiği fiyat arasında Kullanıcı aleyhine farklar oluşma riski bulunduğunu bilmeleri ve alım satım işlemi yapmaya karar vermeden önce bu riskleri dikkate alarak karar vermeleri gerekmektedir. Kullanıcılar’ımızın Taparam Kanalları üzerinden gerçekleştireceği işlemlerine ilişkin riskler, işbu İşleyiş Şart ve Koşulları’ı nda sayılanlarla sınırlı olmayıp Kullanıcılar’ımızın kendi araştırmalarını yapmak ve mali durumları ile kısıtlarını dikkate almak, her türlü riski değerlendirmek suretiyle işlemlerini gerçekleştirmeye karar vermeleri gerekmektedir. Taparam Kanalları’nda gerçekleştirilen işlemler nedeniyle doğan/doğabilecek kar ya da zarar tamamen Kullanıcılar’ın kendilerine ait olup, bundan dolayı Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Şirketimiz yapılan işlemler esnasında Kullanıcılardan spread (alış-satış arasındaki fark) alma hakkına sahiptir. Geçerli spread tutarı piyasadaki oynaklık, derinlik, likidite gibi faktörler sebebiyle Şirketimiz tarafından işlem anında belirlenecek olup, Şirketimiz bahse konu spread oranlarını her zaman artırmaya yetkilidir. Kullanıcılar, Şirketimiz tarafından belirlenen tutardaki spread oranını Şirketimize işlem anında ödemekle yükümlüdür.
 • Kullanıcı, Taparam | PRO’da ve/veya Taparam Kanalları’nda sağlıklı fiyat oluşumunu engelleyebilecek olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle (teknik sorunlar, piyasa dalgalanmaları vb.) gibi koşullarda Şirketimizin Taparam Kanalları’nda fiyat yayınlamayı geçici olarak durdurabileceğini, bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya kullanıcı hesaplarını işleme kapatabileceğini ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla gerekli tedbirleri alabileceğini kabul eder.
 • Şirketimiz kendi takdirinde olmak üzere, makul çerçevede Kullanıcının anormal işlem faaliyeti gösterdiğini yahut hatalı fiyatlandırmadan (kotasyondan) istifade etmeye yönelik alım/satım stratejileri benimsediğini yahut genel itibariyle kötü niyetli hareket ettiğini tespit ettiği takdirde, (a) hesabını derhal geçici olarak veya tamamen kapatma veya (b) işlemlerini iptal etme, fiyat aralıklarını genişletme veya istismar edici alım/satım işlemlerini önlemek için gerekli görebileceği her türlü sair önlemleri alma hak ve salahiyetine haiz olacaktır.
 • Kullanıcılar’ın, Taparam Kanalları’ndaki hizmetlerden faydalanabilmesi amacı ile belirledikleri şifrenin muhafazası ve/veya bu şifrelerin Kullanıcılar’dan kaynaklı nedenlerle yanlış/yetkisiz/izinsiz kullanımından doğan her türlü risk tamamen Kullanıcı’nın kendisine aittir. Kullanıcı şifreleri ile yapılan tüm işlemlerden, çalınmış ve/veya bir şekilde kaybedilmiş ve/veya unutulmuş olan şifreden Şirketimiz sorumlu tutulamaz. Kullanıcı çalınan/kaybolan/yetkisiz/izinsiz kullanılan şifreyi derhal Şirketimize bildirmek zorundadır. Şifrenin kaybının Kullanıcı tarafından sözlü ve/veya elektronik kanallar yoluyla beyanını takiben Şirketimizce ilgili Kullanıcı hesabına derhal blokaj konulacaktır.
 • İşbu İşleyiş Şart ve Koşulları’ nda yer alan her türlü tanım ve kısaltmalar, aksi belirtilmediği müddetçe Kullanıcılar’ın Şirketimiz ile imzaladığı Kullanım Sözleşmesi’nde belirtildiği şekildedir. İşbu İşleyiş Şart ve Koşulları, Kullanıcılar’ın Şirketimiz ile imzaladığı Kullanım Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, işbu İşleyiş Şart ve Koşulları’nda özel olarak düzenlenmeyen ve/veya hüküm bulunmayan hallerde Kullanım Sözleşmesi hükümleri tamamlayıcı ve düzenleyici olarak uygulanacaktır.

(*) www.Taparam.com sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerde kullanıcılarımızın gördüğü Bitcoin alış/satış fiyatları, Şirketimizin spread (alış-satış arasındaki fark) ekleme hakkı saklı kalmak kaydıyla, işlem anında Şirketimiz tarafından belirlenmektedir. Kullanıcılarımızın ilettiği alım veya satım emirleri Şirketimiz tarafından (Şirketimiz hesabından kullanıcı adına alımı ve kullanıcıya satımı) yerine getirilebilir.

(**) Şirketimizin spread (alış-satış arasındaki fark) ekleme hakkı saklıdır.